Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

REGULAMIN IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ DOBRAINTEGRACJA.PL.

Kategoria: BON PODARUNKOWY
REGULAMIN IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ DOBRAINTEGRACJA.PL.
 

REGULAMIN IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ DOBRAINTEGRACJA.PL.

1-Organizator: Firma Dobraintegracja.pl i firmy świadczące usługi podwykonawcze.
2-Cel imprezy: Popularyzacja aktywnego wypoczynku.
3-Termin i miejsce rozpoczęcia imprezy zgodny z zaakceptowanym przez uczestnika harmonogramem.
4- Dzieci i młodzież szkolna do 18 roku może wziąć udział w Imprezie jak i zawodach tylko w towarzystwie i za zgodą rodzica lub opiekuna. Odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie ponoszą ich prawni opiekunowie.
5- Nagrody: Dla zwycięzców zgodne z ofertą wyjazdu. Najważniejsza jednak jest wspaniała zabawa i wspólne pokonywanie własnych słabości.
6-Uczestnicy biorą udział w imprezie jak i zawodach na własną odpowiedzialności.
7-Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu
8-Uczestnicy powinni posiadać znajomość przepisów dotyczących uprawianych przez nich sportów.
9-Zaleca się, aby uczestnik nie posiadający umiejętności w danych dyscyplinach zrezygnował z udziału w imprezie. Korzystanie z usług instruktora również niesie za sobą ryzyko wypadku.
10-W razie wypadku podczas imprezy każdy biorący udział jest zobowiązany do udzielenia pomocy osobie, która jej potrzebuje.
11-Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z pełną ofertą wyjazdu i harmonogramu imprezy, przed podjęciem decyzji o wzięciu w niej udziału.
12-W przypadku uprawiania sportów urazowych np. narciarstwo, rowery, rolki i inne uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku i zaleca się również stosowanie innych zabezpieczeń ciała.
13-Uczestnicy imprezy biorący udział w zawodach powinni współzawodniczyć zgodnie z zasadami „Fair Play”
14- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników i osób trzecich. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy, zarówno w stosunku do uczestników, ich sprzętu jak i za spowodowanie przez nich szkody i straty wśród osób trzecich i ich mienia. Fakt ten uczestnik przyjmuje do wiadomości przez obowiązkowe zapoznanie się z tym regulaminem.
15-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników imprezy.
16-Jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora np. pandemia, zamknięcie ośrodka, hotelu, regionu, pożaru, lawiny itp. Wydajemy na 100% wpłaconej kwoty vouchery, nie wydajemy gotówki.
17-Jeżeli kursant rezygnuje z zamówionego szkolenia sportowego z przyczyn własnych, niezależnych od organizatora nie zwracamy gotówki i nie wydajemy voucherów.
18-Podczas imprezy zostaną wykonane zdjęcia i filmy, uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów. Jeśli nie to musi pisemnie o tym fakcie powiadomić firmę Dobraintegracja.pl.
19-Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik imprezy w momencie rezerwacji imprezy akceptuje 18 punktów regulaminu. 

Kliknij i wróć do zamówienia imprezy 🙂 

logo dobra w aktywnym tle